Uw privacy is van groot belang voor ons. Graag informeren wij u dan ook via onze Privacy
Policy over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie van de
gebruikers van deze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de
volgende voorwaarden.

Wat verzamelen wij?

U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over dit
evenement te weten komen. Wij verzamelen gegevens omtrent de gebruikers van onze
website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens
kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie
zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel
herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen
enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor
het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

Hoe gebruiken wij het?

Indien u ons uw e-mailadres en andere persoonsgegevens verstrekt,
zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om uw vragen te beantwoorden en u onze
nieuwsbrief te sturen indien u zich hiervoor op dat moment ook aanmeldt. Indien u heeft
aangegeven niet ingeschreven te willen voorden voor onze nieuwsbrief, dan wordt uw
mailadres niet voor deze doeleinden gebruikt. In een database blijft uw mailadres voor
maximaal drie jaar opgeslagen. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel openbaar maken
indien wij daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met
uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan
derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct
marketing doeleinden.

Google Analytics, Remarketing

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik
van cookies om ons te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door het
cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie
om voor ons bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de Website activiteiten
op te stellen voor ons en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en
internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de
privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie
van Economische Zaken en de Europese Commissie. Het plaatsen van deze cookies kunt u
weigeren, door uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website
geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in
de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Voor
marketingdoeleinden gebruiken we gegevens (om je te herinneren aan ons evenement).

Facebook.

Het is mogelijk dat we je advertenties tonen via Facebook na het bezoeken van
deze website.

Bewaartermijn

Indien u zich bij ons heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, wordt uw mailadres voor
onbeperkte tijd opgeslagen in het mailsysteem. Door zich uit te schrijven wordt uw mailadres
verwijderd. Data verzameld door Google of Facebook wordt volgens hun richtlijnen bewaard.
Bekijk die van Google hier en die van Facebook hier.

Beveiliging.

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat. Eventuele overdracht van
gegevens wordt via een beveiligde verbinding gerealiseerd.

Wijzigingen.

We behouden het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze
aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing
gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van
toepassing zijn.

Recht op inzage

Correctie en verwijdering. U heeft het recht verstrekte gegevens te (laten)
verwijderen of uw toestemming voor het gebruik ervan in te trekken. U kunt contact met ons
opnemen door een e-mail aan ons te sturen.